Schoolkind

Schoolkind

leeftijd 4-18 jaar

Schoolkinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ze kunnen angstig zijn om te bewegen of een slechte houding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, schrijven of met het tempo van de klas bijhouden. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep. Kinderen van deze leeftijd zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.

Klachten

Voorbeelden van signalen, indicaties en aandoeningen waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:

• Cerebrale Parese (een deel van de hersenen functioneert door een beschadiging anders of functioneert niet)
• Jeugdreuma
• Sportletsels
• Ademhalingsproblemen; Astma, bronchitis
• Orthopedische aandoeningen
• Houdingsproblemen
• Lichamelijke spanningsklachten zoals buikpijn, hoofdpijn. Ook aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)
• Vermoeidheid (met en zonder medische oorzaak)
• Pijnklachten in spieren en of gewrichten, bewegingsangst, weinig explorerend gedrag
• Moeite met zwemles
• Motorische ontwikkelingsachterstand
• Niet kunnen meekomen in de gymles en/of bij buiten spelen
• Houterig en stijf bewegen
• Slappe houding, moeite met langere tijd rechtop zitten
• Opvallend looppatroon
• Veel vallen en/of struikelen
• Onrustig, veel bewegen
• Niet willen tekenen, kleuren. Nog niet weten hoe een potlood vast te houden
• Niet goed kunnen knippen, plakken en/of bouwen
• Veel kleine ongelukjes zoals dingen omstoten, voorwerpen laten vallen
• Geen duidelijke handvoorkeur (links of rechts) bij teken-/ schrijftaken (vanaf groep 2)
• Schokkerige, niet vloeiende bewegingen
• Onvoldoende leesbaar handschrift, schrijfproblemen, onvoldoende tempo bij schrijftaken
• Problemen in zintuiglijke prikkelverwerking (SI), moeite met concentratie, lastig kunnen stilzitten, snel overprikkeld raken

Afgezien van “ontwikkelingsgerelateerde” en ernstige aandoeningen kan een kinderfysiotherapeut ook jongeren met houdingsafwijkingen (rug, benen, lopen), blessures en schrijfproblemen behandelen.

Wanneer

Een afspraak kan gemaakt worden na een doorverwijzing van een arts. Dit kan zijn uw huisarts, de schoolarts of een specialist in het ziekenhuis. Verder kan er ook altijd een afspraak gemaakt worden zonder verwijzing. Dit kan het geval zijn als u zelf of de leerkracht vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.

Onderzoek

We starten met een vraaggesprek om de hulpvraag duidelijk in beeld te brengen. Vervolgens zal er gekeken worden naar het spontane bewegen en de kwaliteit van bewegen van uw kind. Ook zal er geprobeerd worden om bewegen uit te lokken. Daarna is er een test om het motorisch niveau van het kind te bepalen. Ook brengen we spierkracht, evenwicht, coördinatie, etc. in kaart. Aan de hand van de verkregen onderzoeksgegevens en de hulpvraag stellen we een behandelplan op.

Behandeling

De behandeling is gericht op de hulpvraag van het kind en zijn omgeving en altijd in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn. Door het oefenen van motorische vaardigheden krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Het behandeldoel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport, spel- en oefenadviezen. Soms blijkt tijdens de behandeling dat er op meerdere ontwikkelingsgebieden een hulpvraag is. In overleg met de ouders kunnen er collega’s met een andere specialisatie worden betrokken bij het behandelplan.

Uw kind is altijd verzekerd!
Klik hier voor meer informatie.