Baby

Baby

leeftijd 0-2 jaar

De pasgeboren baby zoekt al snel oogcontact met papa en mama. Ook zijn er momenten van lichamelijk contact tijdens verzorgen, het badje, het voeden en het knuffelen. Als de baby 3 maanden is ontstaat er interesse in speelgoed. De baby gaat reiken en grijpen in rug- en in buikligging.

Vanaf 4 maanden begint het rollen en het verplaatsen in de box. Het is belangrijk om de baby van jongs af aan gedoseerd variatie aan te bieden in zowel houding en beweging, als in speelgoed. Soms verloopt de ontwikkeling van de baby anders of vertraagd.

Klachten

Voorbeelden van signalen, indicaties en aandoeningen waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:
• Een lage spierspanning of juist overstrekken.
• Voorkeurshouding van het lichaam naar 1 kant toe.
• Afplatting van de schedel aan één zijde of plat achterhoofd meer info.
• Eenzijdig bewegen.
• Vertraagde motorische ontwikkeling.
• Huilbaby.
• Billenschuiver.
• Orthopedische klachten.
• Neurologische aandoeningen en syndromen.
• Te vroeg geboren kinderen (prematuur of dysmatuur kind)
• Erbse parese ten gevolge van de bevalling.
• Gevoelig zijn voor prikkels, zoeken naar juiste balans

Wanneer

Een afspraak kan gemaakt worden na een doorverwijzing van een arts. Dit kan zijn uw huisarts, de CB-arts of een specialist in het ziekenhuis. Verder kan er ook altijd een afspraak gemaakt worden zonder verwijzing. Dit kan het geval zijn als u zelf vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.

Onderzoek

We starten met een vraaggesprek om de hulpvraag duidelijk in beeld te brengen. Vervolgens zal er gekeken worden naar het spontane bewegen en de kwaliteit van bewegen van uw kind. Ook zal er geprobeerd worden om bewegen uit te lokken. Daarna testen wij het kind om het motorisch niveau van het kind te bepalen. Ook brengen we spierkracht, evenwicht, coördinatie, etc. in kaart. Aan de hand van de verkregen onderzoeksgegevens en de hulpvraag stellen we een behandelplan op.

Behandeling

Kinderfysiotherapie is bij deze jonge kinderen vooral een samenspel tussen ouder, kind en de kinderfysiotherapeut. De behandeling van baby’s kan zowel thuis als in de praktijk plaatsvinden. Zo kan de behandeling een onderdeel van het dagelijks functioneren worden.

Uw kind is altijd verzekerd!
Klik hier voor meer informatie.