Groepsles

Groepsles

Groepsles ter motorische en sociale stimulatie

De groepsles is bedoeld voor kinderen die op een plezierige en gezellige manier bewegingsactiviteiten willen doen, maar die door hun motorisch vaardigheidsniveau moeilijk aansluiting kunnen vinden bij de reguliere sportclubs.

De groepslessen worden begeleid door twee kinderfysiotherapeuten en een sportinstructeur waarbij er rekening gehouden wordt met de (on)mogelijkheden van uw kind. Plezier in bewegingsactiviteiten staat voorop. Voorafgaand aan deelname aan de les vindt een uitgebreid kinderfysiotherapeutisch onderzoek plaats, waarna er behandeldoelen geformuleerd worden waaraan gewerkt gaat worden tijdens de groepsfysiotherapie. Behandeldoelen worden SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) omschreven en zullen tussentijds geëvalueerd worden.

Groepsgrootte 
Wij hebben één groep voor kinderen van 4-16 jaar, hierbij wordt gestreefd naar een maximum van 15 kinderen.

Data 
De kinderen blijven 1 jaar bij ons sporten, waarbij er rekening gehouden wordt met de schoolvakanties. In een schooljaar worden 30 groepslessen aangeboden. Na afloop van het schooljaar evalueren wij, bespreken met ouders en kind of het kind nog een jaar blijft deelnemen aan de les, of dat het kind kan doorstromen naar een sportclub.

Tijden 
Elke dinsdag om 16:30-17:30

Locatie
Gymnastiekzaal Brede School de Waluwe (ingang winkelcentrum Portage bij slager De Vries) 
Prins Clausstraat 2
5301 RT Zaltbommel

Uw kind is altijd verzekerd!
Klik hier voor meer informatie.