Groepslessen

Groepslessen

Wij bieden 2 soorten groepslessen per week aan:

 

Groepsles ter motorische en sociale stimulatie

De groepsles is bedoeld voor kinderen die op een plezierige en gezellige manier bewegingsactiviteiten willen doen, maar die door hun motorisch vaardigheidsniveau moeilijk aansluiting kunnen vinden bij de reguliere sportclubs.

 

De groepslessen worden begeleid door 2 kinderfysiotherapeuten en 2 sportinstructeurs waarbij er rekening gehouden wordt met de (on)mogelijkheden van uw kind. Plezier in bewegingsactiviteiten staat voorop. Voorafgaand aan deelname aan de les vindt een uitgebreid kinderfysiotherapeutisch onderzoek plaats, waarna er behandeldoelen geformuleerd worden waaraan gewerkt gaat worden tijdens de groepsfysiotherapie. Behandeldoelen worden SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) omschreven en zullen tussentijds geëvalueerd worden.

Groepsindeling
Er zijn twee leeftijdsgroepen, 4-10 jaar en 10-18jaar. Kinderen van 7 en 8 jaar kunnen een groep hoger of lager geplaatst worden wanneer dit beter aansluit bij hun motorische vaardigheden.

Groepsgrootte 
Bij de leeftijdsgroep 4-10 jaar wordt gestreefd naar een maximum van 12 kinderen. Bij de leeftijdsgroep 10-18 jaar naar een maximum van 15 kinderen.

Data 
De kinderen blijven 1 jaar bij ons sporten, waarbij er rekening gehouden wordt met de schoolvakanties. In een schooljaar worden per leeftijdsgroep 30 groepslessen aangeboden. Na afloop van het schooljaar evalueren wij, bespreken met ouders en kind of het kind nog een jaar blijft deelnemen aan de les, of dat het kind kan doorstromen naar een sportclub.

Tijden 
Groep 1 (4-10 jaar): dinsdag 16:30-17:30
Groep 2 (10-18 jaar): dinsdag 16:30-17:30

Locatie
Gymnastiekzaal Brede School de Waluwe (ingang winkelcentrum Portage bij slager De Vries) 
Prins Clausstraat 2
5301 RT Zaltbommel

Groepsles fysiotherapie maartje wormgoor kinderen in beweging

Kinderen in beweging

Deze groepsles is bedoeld voor kinderen met obesitas, die graag een gezonde en actieve leefstijl willen aanleren en toepassen in het dagelijks leven. Na een intake gesprek met ouders en kind volgt een onderzoek. We meten de spierkracht en beoordelen het motorisch niveau van het kind. Bewegen in groepsverband is beter dan individueel. Het kind ziet dat het niet de enige is met overgewicht. Bovendien sluit een groep beter aan bij dagelijkse omstandigheden op school. Je ziet dat de meesten langzaam aan plezier krijgen in bewegen.

Ons doel is om gezondheid te verbeteren, hen beter te laten functioneren in het schoolleven en hen te enthousiasmeren zelf een sport te gaan zoeken. Om die doelstellingen te bereiken, werken we samen met een diëtiste een kinderpsychologe en een kinderarts. Een diëtiste kan het eet- en drinkpatroon bekijken en leefstijlverandering aanbieden. De kinderpsycholoog kan helpen om gedragsveranderingen te bevorderen, bijvoorbeeld door te belonen. De kinderarts is betrokken om de eventueel medische oorzaak van obesitas in kaart te brengen en te behandelen. Meestal duurt de behandeling bij deze groep een jaar. We zijn dan in de weer met fitness zonder apparaten.

Tijden 
Dinsdag 16:30-17:30

Locatie
Gymnastiekzaal Brede School de Waluwe (ingang winkelcentrum Portage bij slager De Vries) 
Prins Clausstraat 2
5301 RT Zaltbommel

Uw kind is altijd verzekerd!
Klik hier voor meer informatie.