Links en literatuur

Links en literatuur

Informatie

Een specifiek probleem bij pasgeboren kinderen is een vervorming van de schedel. Bij een voorkeurshouding van een baby, kan het hoofd aan één kant afplatten en daardoor scheefgroeien. Dit komt omdat tijdens de eerste levensmaanden de schedel van nature zacht is. Een afplatting van de schedel wordt ook wel plagiocephalie (=scheve afplatting) of brachycephalie (=plat achterhoofd) genoemd. Om de ernst van de afplatting te meten is er de plagiocephalometrie.

Plagiocephalometrie
Plagiocephalometrie is een meetinstrument om de mate van scheefheid van het hoofdje objectief vast te stellen. Met behulp van de meting kan worden vastgesteld of verdere behandeling, via kinderfysiotherapie of bijvoorbeeld helmtherapie, noodzakelijk is. Ook vooruitgang of eventuele achteruitgang kan door meting worden vastgelegd.

Zodra u merkt dat uw baby een voorkeurshouding ontwikkelt is het zinvol dit te melden bij uw arts. Adviezen kunnen helpen de voorkeurshouding te doorbreken. Als de adviezen niet voldoende effect hebben, is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol. Om objectief te bepalen in hoeverre er sprake is van een afplatting is een meting zinvol. Bij 5 maanden is het meten van de afplatting geïndiceerd om een mogelijke indicatie voor helmtherapie vast te stellen.

Links

Alles over baby’s
www.allesoverkinderen.nl/baby/

Vereniging Spierziekten Nederland
www.spierziekten.nl

Erbse Parese Vereniging Nederland
www.epvn.nl

Fysiowaard
www.fysiowaard.nl 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF
www.kngf.nl

Balansdigitaal
www.balansdigitaal.nl

Uw kind is altijd verzekerd!
Klik hier voor meer informatie.