Links en literatuur

Links en literatuur

Informatie schedelafplatting

Een specifiek probleem bij pasgeboren kinderen is een vervorming van de schedel. Bij een voorkeurshouding van een baby, kan het hoofd aan één kant afplatten en daardoor scheefgroeien. Dit komt omdat tijdens de eerste levensmaanden de schedel van nature zacht is. Een afplatting van de schedel wordt ook wel plagiocephalie (=scheve afplatting) of brachycephalie (=plat achterhoofd) genoemd.

Zodra u merkt dat uw baby een voorkeurshouding ontwikkelt is het zinvol dit te melden bij uw arts. Adviezen kunnen helpen de voorkeurshouding te doorbreken. Als de adviezen niet voldoende effect hebben, is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol. Om objectief te bepalen in hoeverre er sprake is van een afplatting is een meting zinvol. Bij 5 maanden is het meten van de afplatting geïndiceerd om een mogelijke indicatie voor helmtherapie vast te stellen.

Links

Alles over baby’s
www.allesoverkinderen.nl/baby/

Cerebrale parese
www.cp-net.nl/

Vereniging Spierziekten Nederland
www.spierziekten.nl

Erbse Parese Vereniging Nederland
www.epvn.nl

Balansdigitaal
www.balansdigitaal.nl

Fysiowaard
www.fysiowaard.nl 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF
www.kngf.nl

Nederlandse vereniging voor kinderfysiotherapie NVFK
https://nvfk.kngf.nl/

Nederlandse stichting voor sensorische informatieverwerking
www.nssi.nl

Samenwerkingsnetwerk Fysiorivierenland
https://www.fysiorivierenland.nl/

Het Witte Huis Kerkdriel
https://hetwittehuiskerkdriel.nl/

Uw kind is altijd verzekerd!
Klik hier voor meer informatie.