Peuter

Peuter

leeftijd 2-4 jaar

De peuter leert lopen, klimmen, springen en rennen. De peuter doet u het liefst in alles na en is volop in de weer. Hij wil graag alles zelf doen en wordt steeds zelfstandiger. Alles gaat met vallen en opstaan en de peuter kan regelmatig een buil of schaafplek oplopen. De peuter wil graag naar buiten en voor zijn ontwikkeling is dit ook erg belangrijk!

Vanaf 3 jaar kunnen de meeste peuters fietsen op een driewieler. Ze kunnen even op één been staan en springen van een kleine verhoging. Dit vergt al veel behendigheid, coördinatie en spierkracht. Bij sommige lukt dit allemaal nog niet en dan kan er sprake zijn van een trage ontwikkeling.

Klachten

Voorbeelden van signalen, indicaties en aandoeningen waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:
• Moeite met grof motorische vaardigheden
• Onhandigheid (dyspraxie), opvallend veel vallen
• Voorzichtigheid en onhandigheid met bewegen, moeilijk laten uitlokken tot bewegen
• Trage motorische ontwikkeling
• Moeite met leren puzzelen, aan- en uitkleden, zelfstandig eten gespannen en/of te actief
• Slap en/of te rustig
• Pijn bij bewegen hebben
• Verschil in bewegen tussen linker en rechter lichaamshelft
• Verschil in bewegen tussen bovenste en onderste lichaamshelft
• Opvallende motoriek: tenenloper, sterk naar binnen lopen met de voeten
• Ademhalingsproblemen, astma, bronchitis
• Orthopedische problemen
• Mentale retardatie (achterstand in de verstandelijke ontwikkeling) onder andere Syndroom van Down
• Moeizaam contact met leeftijdsgenoten
• Handicap o.a. op basis van hersenbeschadiging, spina bifida, plexus leasie, spierziekte en syndromen.
• Problemen in zintuiglijke prikkelverwerking, moeite met prikkels uit de omgeving, onrust in bewegen.

Wanneer

Een afspraak kan gemaakt worden na een doorverwijzing van een arts. Dit kan uw huisarts zijn, de CB-arts of een specialist in het ziekenhuis. Verder kan er ook altijd een afspraak gemaakt worden zonder verwijzing. Dit kan het geval zijn als u zelf vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.

Onderzoek

We starten met een vraaggesprek om de hulpvraag duidelijk in beeld te brengen. Vervolgens zal er gekeken worden naar het spontane bewegen en de kwaliteit van bewegen van uw kind. Ook zal er geprobeerd worden om bewegen uit te lokken. Daarna is er een test om het motorisch niveau van het kind te bepalen. Ook brengen we spierkracht, evenwicht, coördinatie, etc. in kaart. Aan de hand van de verkregen onderzoeksgegevens en de hulpvraag stellen we een behandelplan op.

Behandeling

De kunst bij het behandelen van peuters is om spelenderwijs die bewegingen over te dragen die we hen graag willen leren. De behandeling is gericht op het trainen van vaardigheden. Plezier in bewegen staat hierbij centraal. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden. Het is prettig om daarbij gerichte hulp te krijgen. Thuis is het belangrijk om de oefeningen toe te passen in het dagelijks ritme.

Een kind dat door een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen. Wanneer er aanpassingen of hulpmiddelen nodig kunnen zijn, wordt de combinatie met ergotherapie gezocht.

Uw kind is altijd verzekerd!
Klik hier voor meer informatie.