Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut volgt na de 4-jarige opleiding fysiotherapie nog een 3-jarige studie tot kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

Daarnaast is de kinderfysiotherapeut in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor kan de therapeut een positieve bijdrage leveren aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich doordat ouders/verzorgers en indien noodzakelijk ook anderen zoals leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces. De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. De kwaliteit van de kinderfysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL, klik hier). De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) voert als beroepsvereniging beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie. Kinderfysiotherapie is bedoeld voor kinderen van nul tot achttien jaar. De groep die een kinderfysiotherapeut begeleidt, kan in 3 hoofdgroepen worden verdeeld:

Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien nodig ook anderen zoals leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

Uw kind is altijd verzekerd!
Klik hier voor meer informatie.